Back to All Events

Fjellstyremøte 2 - 20.03.2018

Referat fra fjellstyremøte 20.03.2018: Tilstede: Ola M. Kleiven, Aud Stubberud, Helene Dypdal, Alfred Johansen Fraværende: Viggo Haugen Sekreteriat: Even R. Røhnebæk og Ingeborg Ørslien
 
Saksliste: Sak 11.03.2018: Godkjenning av innkalling til møte 20.03.2018   Sak 12.03.2018: Godkjenning av referat fra møte 06.02.2018
 
Sak 13.03.2018:  Elgkvoter 2018
 
Sak 14.03.2018: Revidering av lokale elgjaktbestemmelser
 
Sak 15.03.2018:  Elgjakt - priser
 
Sak 16.03.2018:  Oppgradering av Revsjøbommen
 
Sak 17.03.2018:  Justering av bomavgifter på Revsjøvegen og Ormtjønnsvegen
 
Sak 18.03.2018:  Lån til Liumsetervegen SA
 
 
Referatsaker:  31.01.2018- 13.03.2018
 
Møtereferat styremøte: last ned her. 
 

For Gausdal Fjellstyre
 
Ingeborg Ørslien
 
 

Earlier Event: February 6
Fjellstyremøte 1 -06.02.2018
Later Event: April 24
Fjellstyremøte 3 - 24.04.2018