Fiske

Det er 90 større eller mindre fiskevatn i området. Samlet elvestrekning av betydning er ca. 40 km. Bl.a. Dokkelva, Nordåa, Revåa og Hynna. Ørreten er den dominerende fiskearten, men i noen få vatn finnes det røye, abbor og sik. Røye forekommer i Hornsjøen, Dunglungen, Mossjøen, Ropptjønnet, nedre Reinsjøen v/Hellebergseter og Kroktjønnet i Vetafjellet. Sik i Mjogsjøen og abbor i Kroktjønnet ved Kittilbu og Svarttjønnet. Dokkfløyvatnet har i dag bestand av både abbor og sik i tillegg til ørret. Stangfiske er tillatt for alle. I strømmende vann (elver og bekker) er alt fiske forbudt i tiden fra og med 11. september til og med 15. oktober. I sjøer og tjønn er fiske tillat hele året, men forutsatt at fisket foregår mer enn 50 meter fra fiskeførende innløps- eller utløpsos i perioden f.o.m. 11. september t.o.m. 15. oktober. Bruk av motorbåt er forbudt, men med unntak av Dokkfløyvatnet. Der kan det brukes motor inntil 5 hk.  Les mer i våre fiskeregler.  

Prøvefiske

Prøvefiskeresultater 2004-2016

2016 ble det gjennomført prøvefiske i Heimtjønnet, Snæra, Karssjøen og Kringelonen.

En kortversjon av resultatene finnes i vedlagte prøvefiskerapport. For de som har kikket gjennom prøvefiskerapporten tidligere, så er 2016 resultatene helt nederst (vann nr. 82- 85).

Les rapporten og finn et vatn som passer for deg:

Oppdaterte prøvefiskeresultater

Her er litt oppdateringer fra prøvefiskefronten. Fem vatn ble prøvefisket på seinsommeren 2015. En kortversjon av resultatene finnes i vedlagte prøvefiskerapport.

For de som har kikket gjennom prøvefiskerapporten tidligere, så er 2015 resultatene helt nederst (vann nr. 77 til 81). 

Noen tørre fakta om prøvefisket så langt: 81 vatn undersøkt. Det ble fangst i 68 av vatna, fisk på over 1 kg i 17 vatn, fisk på over 0,8 kg i 26 vatn og fisk på over 0,5 kg i 36 vatn.

Detter er svært gode resultater med tanke på at det fiskes bare ei natt i hvert vatn. Vestfjellet er et fiskeeldorado!

Les rapporten og finn noen som passer for deg:

Prøvefiskeresultater 2004-2014

Her er oppdaterte resultater fra prøvefiske gjennomført i Gausdal vestfjell/Langsua nasjonalpark i 2014. For de som har kikket gjennom prøvefiskerapporten tidligere, så er 2014 resultatene helt nederst (vann nr. 69 til 76).

Noen tørre fakta om prøvefisket så langt: 76 vatn undersøkt. Det ble fangst i 65 av vatna, fisk på over 1 kg i 17 vatn, fisk på over 0,8 kg i 25 vatn og fisk på over 0,5 kg i 34 vatn. Detter er svært gode resultater med tanke på at det fiskes bare ei natt i hvert vatn. Vestfjellet er et fiskeeldorado!

Rapporten kan være til hjelp når fisketuren skal planlegges, selv om den (foreløpig) ikke er en komplett oversikt over de ca. 90 fiskevatna som vestfjellkortet gjelder for. Mange gode fiskevatn er ikke undersøkt i denne omgang, særlig gjelder dette flere av bruksrettsvatna. Dette arbeidet er påbegynt i samarbeid med Gausdal bruksrettslag.

Les rapporten og finn vatn som passer for småfiskere, storfiskere, fjellfanter og skogstroll:

Båtutleie

Om båtbruk på Snæra og Oppsjømyra naturreservat

IMG_0526.JPG

Snæra ligger i  Oppsjømyra naturreservat, der verneformålet blant annet er å ta vare på et viktig leveområde for våtmarksfugl.Mange av disse artene er sårbare for forstyrrelse i hekkesesongen.

Av den grunn kan ikke båtsesongen på disse vatna starte før 20. juni (jf. Forskrift om vern av Oppsjømyra naturreservat i Nordre Land og Gausdal kommuner).

Fiske fra land kan foregå som normalt, også før 20. juni.

Fjellstyrets utleiebåter i Snæra leies ut som vanlig f.o.m 20. juni.

IMG_2442.jpg

Båtutleie

Det er for tiden mulig å få leie båt i 9 av allmenningens vann. Båtleie koster kr. 75,- pr. døgn, og kr. 10,- i leie pr. redningsvest. (fås leid på samme sted som for båtutleie)

Kajakkutleie

Gausdal Fjellstyre kan også tilby sine gjester utleie av 4 kajakker. Disse vil kunne brukes i hele kommunen, men først og fremst i Gausdal Vestfjell. Ved leie av kajakk følger det med redningsvest og åre. Kajakkene er av typen Heritage Featherlite 12` og 14`. Dette er stødige og gode kajakker som kan brukes av alle. For bestilling av kajakk ring oss på tlf. 91 66 63 55 / 97 18 80 02.  Pris pr. døgn pr. kajakk. kr. 75,-.