småviltjakt

P8170089.JPG

Gausdal Vestfjell du vil alltid vende tilbake.

Som jeger i Gausdal Vestfjell vil du finne mye spennende natur med stor spennvidde. Innen allmenningen finnes de fleste av landets jaktbare småvilt, med hare og rype som de helt store. Men skogene er fulle av orre og storfugl.

Fangstrapportering

ALLE som løser jaktkort må levere fangstrapport når jakta er avsluttet. Har du kjøpt kort på Inatur kan du også rapportere her. Alle andre sender rapport til Gausdal fjellstyre, Vestringsvegen 4, 2651 Østre Gausdal, eller på e-post.

Orientering om småviltjakt 2019, etter fjellstyrevedtak 03.09.2019

Rypetaksering

Ådne Nordheim har siden 1999 deltatt på rypetakseringen i Gausdal Statsallmenning. Gjennom dette arbeidet har han fått gode kunnskaper om den jobben som skal gjøres. Som journalist i Byavisa Lillehammer har han beskrevet framgangsmåte og erfaringer med dette arbeidet.

Ryper i Gausdal (tekst Ådne Nordheim)

Takseringsresultatet for 2018 blir offentliggjort her og på Fjellstyresambandet sine nettsider så snart det er klart.

Jaktfelt for rypejakt

Smaaviltjakt_01.jpg
006.JPG