Veger

Gausdal Fjellstyre eier og vedlikeholder Ormtjernvegen og Revsjøvegen. Bominntektene brukes til drift og vedlikehold av veiene

Ormtjernvegen

Ormtjernvegen (7 km) er åpen fra begynnelsen av juni til 1. november. 

Bomavgiften kan veldig enkelt betales ved å sende SMS til 2377. Avgiften belastes din telefonregning. Følg instruks som beskrevet på plakat.

Ønsker du å betale over bank, skal billetten fylles ut ved bomkassa, Del 1 skal ligge synlig i kjøretøyet, Del 2 skal legges i bomkassa (Alle som kjører skal ha billett synlig i/på kjøretøyet). Lås deg gjennom bommen med nøkkelen som henger ved bommen*. *ihht avtale fra 1971 ang. vegen, skal denne være låst med bom.

PRISER/PREISE/PRICES:

Personbil: kr. 60,-. Personbil med henger/campingvogn: kr. 95,-. Lastebil/buss: kr. 95,-. Traktor med henger: kr. 95,-. Sesongkort for bil: kr. 450,-

Bomavgiften skal betales innen 10 dager.* til kontonummer 1204.02.49921.

* Tillegg på 10xbomavgiften ved kjøring uten kopi av utfylt billett og/eller hvis bomavgiften ikke er betalt innen 10 dager etter kjøreturen.

God tur til fjells!

Revsjøvegen

Revsjøvegen (16 km) er åpen medio juni til 1. november. I vintersesongen er det brøytet til Fjelltitthaugen, hvor du også kan parkere.

Enkelbillett:

Personbil kr. 80,-. Personbil m/henger/campingvogn kr. 95,-. Lastebil/ buss/ traktor m henger kr.95,-.

Sesongkort inkl. tilhenger/campingvogn:

Sesongkort sommer person bil; kr. 850,-. Vinter kr. 300,-. Årskort personbil:kr. 1100,-.

I løpet av våren 2019 kommer det ny betalingsautomat. Da vil du selv kunne aktivere ditt bomkort når du selv ønsker, ved å bruke ditt bankkort.

God tur til fjells!