Apr
24
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 3 - 24.04.2018

Innkalling til fjellstyremøte 24.04.2018: Det innkalles herved til fjellstyremøte på møterom «Langsua», tirsdag den 24.04.2018 kl. 09.00. De medlemmene som ikke kan komme kaller selv inn sin personlige vara. 


 Saksliste:

Sak 19.04.2018: Godkjenning av innkalling til møte 24.04.2018  

Sak 20.04.2018: Godkjenning av referat fra møte 20.03.2018
 
Sak 21.04.2018:  Søknad om utbygging av seterhus på Mæhlumsetra, gnr/bnr/fnr 238/1/386, tilhørende Mæhlum gård, gnr/bnr 165/1 (Lillehammer kommune) 
 
Sak 22.04.2018: Forslag til endring av «Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenning» 
 

 
Referatsaker:  13.03.2018- 13.04.2018
 
 
 
For Gausdal Fjellstyre
 
Even Røhnebæk Fjelloppsyn/daglig leder  

View Event →
Mar
20
6:30 PM18:30

Fjellstyremøte 2 - 20.03.2018

Referat fra fjellstyremøte 20.03.2018: Tilstede: Ola M. Kleiven, Aud Stubberud, Helene Dypdal, Alfred Johansen Fraværende: Viggo Haugen Sekreteriat: Even R. Røhnebæk og Ingeborg Ørslien
 
Saksliste: Sak 11.03.2018: Godkjenning av innkalling til møte 20.03.2018   Sak 12.03.2018: Godkjenning av referat fra møte 06.02.2018
 
Sak 13.03.2018:  Elgkvoter 2018
 
Sak 14.03.2018: Revidering av lokale elgjaktbestemmelser
 
Sak 15.03.2018:  Elgjakt - priser
 
Sak 16.03.2018:  Oppgradering av Revsjøbommen
 
Sak 17.03.2018:  Justering av bomavgifter på Revsjøvegen og Ormtjønnsvegen
 
Sak 18.03.2018:  Lån til Liumsetervegen SA
 
 
Referatsaker:  31.01.2018- 13.03.2018
 
Møtereferat styremøte: last ned her. 
 

For Gausdal Fjellstyre
 
Ingeborg Ørslien
 
 

View Event →
Feb
6
7:00 PM19:00

Fjellstyremøte 1 -06.02.2018

Innkalling til fjellstyremøte 06.02.2018: Det innkalles herved til fjellstyremøte på møterom «Langsua», tirsdag den 06.02.2018 kl. 09.00. De medlemmene som ikke kan komme kaller selv inn sin personlige vara. 
 
Saksliste: Sak 01.02.2018: Godkjenning av innkalling til møte 06.02.2018.   Sak 02.02.2018: Godkjenning av referat fra møte 15.12.2017. 
 
Sak 03.02.2018:  Møtedatoer for fjellstyremøter 2018
 
Sak 04.02.2018:  Årsberetning og regnskap for 2017
 
Sak 05.02.2018: Budsjett for 2018
 
Sak 06.02.2018: Arbeidsplan for 2018
 
Sak 07.02.2018: Forslag til revidering av driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2018-2021.  
 
Sak 08.02.2018: Forslag til ny bestandsplan for elg Gausdal og Torpa statsallmenninger 2018-2022.  
 
Sak 09.02.2018: Ny utleiebåt på Tverrlitjønnet. 
 
Sak 10.02.2018:  Høring på forslag til endring av forskrift om båndtvang for hund i Gausdal kommune
 
 
Referatsaker:  08.12.2017-30.01.2018 

Referat styremøte: Last ned her

 
For Gausdal Fjellstyre
 
Even Røhnebæk Fjelloppsyn/daglig leder  

View Event →