Treningsfelt

Gausdal Fjellstyre leier pr. i dag ut 8 treningsfelt i Gausdal Vestfjell for jakthunder.

Treningsfeltene for elghund blir annonsert ledige i begynnelsen av juni måned, med søknadsfrist 20.06. Det kan i første omgang søkes på 3 dager hvorav en dag kan være helgedag. Dager som er ledige etter første omgang, selges fortløpende etter kontakt med fjellstyret.

60 % av treningsdagene er forbeholdt innenbygdsboende.

Priser:

Elghund 21/8-14/9: Det selges kort for hele dager, kr. 140,-

Harehund 21/8-14/9: Det selges kort for hele dager samt  sesongkort, kr. 110,-/kr. 330,-.

Fuglehund 1/1-31/3 og 21/8-14/9: Det selges dagskort og sesongkort, samt sesongkort for høst og vinter, kr. 110,-/kr. 330,-/kr. 550,-.

Du får kjøpt treningskort for hare-og fuglhund på inatur, Sport 1 Gausdal, Gunnar Bruvang i Svatsum, Circle K Østre Gausdal og på vårt kontor i Vestringsvegen 6 i Østre Gausdal.

Orientering om treningsfelt for jakthunder i Gausdal Statsallmenning finner du her: Treningsregler Gausdal Statsallmenning 2018

Treningsfelt for fuglehund

For fuglehunder har vi både høsttrening og vintertrening. Om høsten (21.08-14.09)er det tillatt å trene i treningsfeltet nord for Revsjøveien (Leppe sør og Leppe nord) Området er på ca. 55.000 daa. Om vinteren (01.01-31.03) er det tillatt å trene i treningsfeltet fra Hornsjøen og norover. Hele feltet er på 147.000 daa. Fritt kortsalg.

Kart-Vintertrening.pdf

Fuglhund_01.jpg

Treningsfelt for harehund

For harehunder er det i alt 9 treningsfelt; Oppsjølia/Verkenslia, Manstadlia (9.900 daa), Vågskard 1 (23.800 daa), Vågskard 2 (21.200 daa), Vågskar 3 (10.900 daa), Grytlia Nord (18.300 daa), Grytlia Sør (8.700 daa), Leppe Nord (26.000 daa) og Leppe Sør (24.000 daa). 1 kort pr. dag eller sesongkort.

Harehund_01.jpg

Treningsfelt for elghund

For elghunder er det i alt 6 treningsfelt; Manstadlia (9.900 daa), Vågskard 1 (23.800 daa),
Vågskard 2 (21.200 daa), Vågskard 3 (10.900 daa), Grytlia Nord (18.300 daa)og Grytlia Sør (8.700 daa). 1 kort pr. dag.

Elghund_01.jpg