Seter og beite

Beitebruken i Vestfjellet har lange tradisjoner. Innen allmenningen er det i dag 120 setrer, men med årene har det blitt færre og færre av disse som opprettholder denne formen for utnyttelse av fjellet. Ennå finnes det setrer hvor det drives tradisjonelt seterbruk i Vestfjellet. Videre er det to inngjerda fehamninger i bruk. I disse hamningene i Dokklia, Liomseter ‑ Revsjøområdet og Reinsåsen blir det hamnet med både  storfe og sau. Fjellvandrere som ferdes innenfor disse beiteområdene henstilles til å ta hensyn til bufeet som beiter der.

Beitevedtekter for Gausdal statsallmenning