Back to All Events

Fjellstyremøte 1 -06.02.2018

  • Gausdal fjellstyre (map)

Innkalling til fjellstyremøte 06.02.2018: Det innkalles herved til fjellstyremøte på møterom «Langsua», tirsdag den 06.02.2018 kl. 09.00. De medlemmene som ikke kan komme kaller selv inn sin personlige vara. 
 
Saksliste: Sak 01.02.2018: Godkjenning av innkalling til møte 06.02.2018.   Sak 02.02.2018: Godkjenning av referat fra møte 15.12.2017. 
 
Sak 03.02.2018:  Møtedatoer for fjellstyremøter 2018
 
Sak 04.02.2018:  Årsberetning og regnskap for 2017
 
Sak 05.02.2018: Budsjett for 2018
 
Sak 06.02.2018: Arbeidsplan for 2018
 
Sak 07.02.2018: Forslag til revidering av driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2018-2021.  
 
Sak 08.02.2018: Forslag til ny bestandsplan for elg Gausdal og Torpa statsallmenninger 2018-2022.  
 
Sak 09.02.2018: Ny utleiebåt på Tverrlitjønnet. 
 
Sak 10.02.2018:  Høring på forslag til endring av forskrift om båndtvang for hund i Gausdal kommune
 
 
Referatsaker:  08.12.2017-30.01.2018 

Referat styremøte: Last ned her

 
For Gausdal Fjellstyre
 
Even Røhnebæk Fjelloppsyn/daglig leder  

Later Event: March 20
Fjellstyremøte 2 - 20.03.2018