Back to All Events

Fjellstyremøte 3 - 24.04.2018

  • gausdal fjellstyre (map)

Innkalling til fjellstyremøte 24.04.2018: Det innkalles herved til fjellstyremøte på møterom «Langsua», tirsdag den 24.04.2018 kl. 09.00. De medlemmene som ikke kan komme kaller selv inn sin personlige vara. 


 Saksliste:

Sak 19.04.2018: Godkjenning av innkalling til møte 24.04.2018  

Sak 20.04.2018: Godkjenning av referat fra møte 20.03.2018
 
Sak 21.04.2018:  Søknad om utbygging av seterhus på Mæhlumsetra, gnr/bnr/fnr 238/1/386, tilhørende Mæhlum gård, gnr/bnr 165/1 (Lillehammer kommune) 
 
Sak 22.04.2018: Forslag til endring av «Generelle bestemmelser vedrørende elg- og hjortejakt i statsallmenning» 
 

 
Referatsaker:  13.03.2018- 13.04.2018
 
 
 
For Gausdal Fjellstyre
 
Even Røhnebæk Fjelloppsyn/daglig leder  

Earlier Event: March 20
Fjellstyremøte 2 - 20.03.2018
Later Event: May 29
Fjellstyremøte 4 - 29.05.2018