Tynningsfiske fortsetter

Fjellstyret driver fortsatt tynningsfiske i Snæra og Druktjønnet. (ørret)

Begge vatna fiskerike og svært produktive. Her skal det fiskes med finmaskede garn (17-19,5 mm) for å ta ut en del småfisk.

Fjellstyret låner ut garn og båt i begge vatna. Som lønn for strevet blir det mulighet for å fiske med to 29 mm garn pr. natt, slik at det blir litt matfisk å ta med hjem.

Målet med fisket er å øke gjennomsnittsstørrelsen, og få en større andel stor fisk i bestanden slik at fiskebestanden lettere kan regulere seg sjøl.

Har du lyst til å bli med på dette kan du ta kontakt med fjellstyret via e-post: gausdal@fjellstyrene.no, eller ringe/sende SMS til fjelloppsynet på 91666355.

Druktjønnet ligger ca 2 km fra bilveg. Snæra ligger ved bilveg (Ta av fra FV 204 til Ormtjønnsvegen)

Ingeborg Ørslien