TOTALFORBUD mot å gjøre opp ild

Det er igjen innført totalforbud mot å gjøre opp åpen ild og brenning i både Gausdal, Lillehammer og Øyer. Forbudet gjelder ALLE former for åpen ild og bål i nærheten av skogmark. Det gjelder også engangsgriller og stormkjøkken. 

Meget stor skogbrannfare - respekter ildforbudet!

 Foto: I Nustad

Foto: I Nustad

Ingeborg Ørslien