TOTALFORBUDet er opphevet

Totalforbudet mot åpen ild i Øyer, Gausdal og Lillehammer kommune er opphevet.
Minner alle om at mellom 15 april og 15 september er det forbudt å gjøre opp ild i eller i nærheten av skog og annen utmark uten tillatelse fra kommunen.                                                  Selv om skogbrannindeksen nå er lav så kan det være områder som fortsatt er meget tørre.

Bruk hodet og fornuften

Foto: I Nustad

Foto: I Nustad

Ingeborg Ørslien