Revidering av beitevedtekter for Gausdal statsallmenning

Gausdal fjellstyre vedtok i møte 16.12.2016, sak 51.12.2016, forslag til revidering av beitevedtekter. Beitevedtektene ble sist revidert i 2003. Etter den tid er blant annet Reinsåshamninga, med Bødal/Olstad vest beitelag, etablert.

Forslaget sendes på høring til Gausdal kommune, aktuelle beitelag og bruksberettigede. Andre som har ev. merknader til forslaget sender disse til Gausdal fjellstyre innen 7. februar 2017. Endelig vedtak i saken gjøres av fjellstyret 14. mars 2017. Forslaget kan leses her: Forslag_til_revidering_av_beitevedtekter_-_Høringsutkast_etter_fjellstyrevedtak_16.12.2016.pdf

Screen Shot 2018-10-02 at 08.55.05.png
Gasta Design