Offentlig gjennomsyn. Søknad om bygging av skåle på 238/1/371

Fjellstyret har mottatt søknad om bygging av skåle på 238/1/371. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn på fjellstyrekontoret.

Ev. merknader til sakene sendes Gausdal fjellstyre, Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal, innen 09. oktober 2017.

Foto: Fishspot

Foto: Fishspot

Gasta Design