Offentlig gjennomsyn. Forslag til bestandsplan for elg, Gausdal og Torpa statsallmenninger 2018-2022

Foto: Håkon Wiegaard

Foto: Håkon Wiegaard

Inneværende år er siste år med gjeldende bestandsplan. Gausdal og Torpa fjellstyrer skal utarbeide ny plan i løpet av vinteren. Denne planen vil gjelde for årene 2018-2022. Innspill til den kommende bestandsplanen sendes til Gausdal fjellstyre, Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal eller  gausdal@fjellstyrene.no innen 19.01.2018.

Statistikk og oppsummering av nåværende plan kan leses her:Forarbeid_til_ny_bestandsplan_for_elg_2018-2022.pdf 

Forslag til ny bestandsplan kan leses her: Sak42.12.2017_2__Forslag_til_bestandsplan_for_elg_2018-2022GausdalogTorpa.pdf

Gasta Design