Offentlig gjennomsyn. Forslag til revidering av driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2018-2021

Foto: Ivar Nustad

Foto: Ivar Nustad

Nåværende driftsplan ble vedtatt av fjellstyret 23.04.2013. Perioden 2013-2017 har vært den første perioden med en slik plan for småviltforvaltninga. Planen har fungert greit. Det foreslås derfor en videreføring av eksisterende plan for perioden 2018-2021. Forslaget er derfor i all hovedsak identisk med 2013-2017 planen, men med oppdatert statistikk og noen andre små justeringer. Innspill til revidering av ny driftsplan for småvilt sendes til Gausdal fjellstyre, Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal eller gausdal@fjellstyrene.no innen 19.01.2018.

Driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2013-2017 kan du lese her: Driftsplan_for_småvilt_Gausdal_statsallmenning_2013-2017.pdf Forslag til ny driftsplan for småvilt, Gausdal statsallmenning 2018-2021 kan leses her: Forslag_driftsplan_for_småvilt_Gausdal_statsal_2018-2021.pdf 

Gasta Design