Fossbekkbua

IMG_0373.JPG

Ligger åpent til på en gammel feplass like nord for bekkekrysset Fossbekken - Gråbekken, 1000 m.o.h. (UTM; 0525798 6791057)

Her er det oppholdsrom, soverom med 4 sengeplasser, gang med 2 sengeplasser, samt et avlåst soverom som benyttes av fjelloppsynet.

Det er fint å fiske både i Skardtjønnan, Fossbekken, Gråmyrbekken og Fjelldokka.

Gasta Design