Snorklipp for "startpunkt Holsbru"

Arbeidet med opprustingen av uteanlegget på Holsbru er nå ferdigstilt. Fylkesmann Knut Storberget åpnet startpunkt Holsbru i dag.

Prosjektet har blitt til ved godt samarbeid mellom Langsua nasjonalparkstyre, Miljødirektoratet, Liumsetervegen SA, Statskog, GLØR, Statens vegvesen, DNT og Gausdal fjellstyre.

Gausdal fjellstyre ønsker å takke alle involverte for godt samarbeid!

(klikk på bildet for å se flere bilder fra åpningen)

Ingeborg Ørslien