Slik blir opplegget for småviltjakta 2019 i Gausdal vestfjell

I møte 03.09.2019 vedtok Gausdal fjellstyre opplegget for høstens småviltjakt i Gausdal statsallmenning.

Med hjemmel i fjelloven § 23 vedtar fjellstyret følgende begrensninger for småviltjakta 2019:

Jakttid:

Jakt på rype kun i begrenset periode, fra og med 15.09 til og med 05.10.

Antall tilgjengelige kort:

1. Utenbygdsboende med hund: 60 ukekort fordelt på tre ukes-perioder og fire jaktfelt i perioden f.o.m 15.09 t.o.m 05.10 (disse kortene er allerede solgt).

2. Utenbygdsboende uten hund: 60 ukekort fordelt på tre ukes-perioder f.o.m 15.09 t.o.m 05.10 (disse kortene er allerede solgt).

3. 10 sesongkort for utenbygdsboende uten hund, gyldig i perioden 15.09-23.12. Kortene gjelder også for rype fram til og med 05.10 (disse kortene er allerede solgt).

4. Innenbygdsboende med og uten hund: fritt kortsalg, men ikke rypejakt etter 05.10.

Dagskvote/sesongkvote 2019:

1 rype pr. jeger pr. dag

5 ryper pr. jeger i løpet av årets jaktsesong

Som et alternativ til rypejakt kan det åpnes opp for salg av treningskort for fuglehund fra den 06.10 t.o.m. 31.10.

Jakttida på storfugl og orrfugl begrenses til perioden f.o.m 15.09 t.o.m 31.10, mot normalt 15.09 til 23.12.

Øvrig småviltjakt går som normalt iht. driftsplan og gjeldende jaktregler. Her finner du orientering om småviltjakt, etter fjellstyrevedtak 03.09.2019

Foto: David Kallestad

Foto: David Kallestad

Ingeborg Ørslien