Offentlig gjennomsyn, søknad om utvidelse av seterløkke

Gausdal Fjellstyre

Gausdal Fjellstyre

Fjellstyret har mottatt søknad om utvidelse av seterløkke på, g/bnr 69/1 Prestrud seter på Grytsetra i Gausdal statsallmenning. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn på fjellstyrekontoret. 

Ev. merknader til saken sendes Gausdal fjellstyre (gausdal@fjellstyrene.no), Vestringsvegen 4, 2651 Østre Gausdal innen 18. juni 2019.

Gasta Design