Ledig elgjakt for innenbygdsboende på Grytlia A i Gausdal statsallmenning

Jaktlaget på Grytlia A har trekt seg fra elgjakta midt i kontraktsperioden (2017-2020). Grytlia A jaktfelt er derfor, pr. dags dato, ledig. Feltet er delt i 2 perioder, med bytte av 1. og. 2. periode annenhvert år. Jaktperiode i 2019 er 25/9 - 8/10. Innenbygdsboende jaktlag har førsteprioritet i inneværende kontraktsperiode. I den ordinære søknadsrunden via www.inatur.no så søkte 8 innenbygdslag på 5 ledige jaktfelt. De tre jaktlagene som ikke fikk tilbud om jakt kontaktes for å høre om de kan tenke seg å jakte på Grytlia. Om flere en et lag er interessert så planlegges det en manuell trekning på fjellstyrekontoret 28.05.2019 kl. 12.00. Representanter for aktuelle jaktlag inviteres da til å overvære trekningen.

Omundtjønnet ligger i Grytlia jaktfelt. Foto: Ole Johan Elvestad

Omundtjønnet ligger i Grytlia jaktfelt. Foto: Ole Johan Elvestad

Ingeborg Ørslien