Distriktsøvelse vinter - Oppland Røde Kors, 9.-11. februar 2018

Oppland røde kors gjennomfører distriktsøvelse i deler av Gausdal vestfjell/Langsua nasjonalpark i perioden 9.-11. februar. Basen blir på Liomseter turisthytte og KO er lagt til parkeringsplassen på Sønstegårdsetra. Hovedaktiviteten vil foregå i den nordøstlige delen av Gausdal statsallmenning. Det vil bli begrenset ferdsel i Langsua nasjonalpark. Det skal bl.a. øves på søk og redning med ski og skuter både dag og natt, navigasjon, skredsøk, sikkerhet i vinterfjellet, pasientbehandling og transport. Det skal samtidig testes ut hvordan nødnettet fungerer i vestfjellet. Det forventes ca. 50 deltagere. Møt denne gjengen med et smil - de kan bli din redning. Foto: Gausdal Røde Kors Hjelpekorps

Gasta Design