Elghundtrening i Gausdal statsallmenning 2019

For elghunder er det i alt 7 treningsfelt; Manstadlia, Oppsjølia/Verkenslia, Huldrehaugan, Vågskard, Skruvdalen, Grytlia Nord og Grytlia Sør. 1 kort pr. dag. Det kan i første omgangsøkes på 3 dager hvorav en dag kan være helgedag. Dager som er ledige etter første trekning, selges fortløpende etter kontakt med fjellstyret. 60% av treningsdagene er forbeholdt innenbygdsboende.

Søknad med sauerenhetsbevis sendes til gausdal@fjellstyrene.no innen 20. juni 2019

Orientering om treningsfelt for jakthunder 2019 Treningsliste 2019

1423671-10-1337019944486.jpg
Ingeborg Ørslien