Prosjekt Holsbru

Trafikktellinger og Langsua nasjonalparkstyres brukerundersøkelse fra 2015 har vist at Holsbru er den viktigste innfallsporten til Langsua nasjonalpark og Gausdal vestfjell. Våren 2018 fikk derfor Langsua nasjonalparkstyre tildelt midler fra Miljødirektoratet for å bygge et infopunkt på Holsbru. Da ble det samtidig mulighet til å ruste opp hele uteanlegget på Holsbru. Nordplan arkitekter utarbeidet en skisse/tegning for anlegget. Prosjektet har blitt til ved godt samarbeid mellom Langsua nasjonalparkstyre, Liumsetervegen SA, Statskog, GLØR, Statens vegvesen, DNT og Gausdal fjellstyre.

Byggetrinn 1 er nå i grove trekk ferdig. Parkeringa foran Holsbru kafe er avgrenset med natursteinsmur, fått nye avløp for overflatevatn, ny grus og natursteinstrapp opp til kafeen. Det er bygget en infoplattform med dekke av malmfuru og natursteinsmurer i Dovre skifer. Samtidig med dette arbeidet har Liumsetervegen SA satt opp ny automatbom, ryddet skog og kratt rundt området og rustet opp doanlegget. GLØR har bidratt med nye restavfallsbrønner som erstatning for den gamle søppelcontaineren. Det har blitt lagt vekt på helhetlig materialbruk.

Det praktiske arbeidet er utført av Erik Sveen AS (graving, planering og natursteinsmuring med gravemaskin) og fjellstyrets ansatte (snekring, natursteinsmuring for hånd, mm.)

Etter planen så fullføres anlegget til neste år. Det som står for tur da er opprustning av langtidsparkeringa, nye infotavler, benker på infoplattformen, nye skilter og et par nye stier med Holsbru som utgangspunkt.

Gausdal fjellstyre ønsker å takke alle involverte for godt samarbeid!

(klikk på bildet for å se flere glimt fra prosjektet)

 

Even Røhnebæk