Oppdatert 23/5-19. Oppgradering av bomanlegget ved Revsjøvegen

Til informasjon; Det nye bomanlegget på Revsjøvegen er nå i drift. Det gamle kortet vil dermed ikke fungere.

Husk å ta med det nye kortet neste gang du skal kjøre gjennom bommen. Det er også mulighet til å betale engangsavgift med bankkort.

Ta kontakt om du har spørsmål.

Oppgradering av bomanlegget ved Revsjøvegen er planlagt utført i slutten av mai. Det medfører ny betalingsterminal og nye bomkort. Alle som betalte bomavgift i 2018 vil motta nytt kort i posten i løpet av 2-3 uker. Har dere flyttet siden 2017 ber vi deg sende oss adresseendring så snart som mulig. Har du anledning til å hente kortet ditt på vårt kontor er du velkommen til det, innen 2/5-19.

Med den nye løsningen på plass, fornyer dere årskortet selv i betalingsautomaten.

Veiledning kommer sammen med ditt nye bomkort. Her kan dere kan se instruksjonsvideo. Aktiveringsnøkkelen/koden som følger med kortet benyttes kun ved førstegangs aktivering og er gyldig i 300 dager etter at du har mottatt kortet. Har du ikke aktivert kortet inne dette tidsløp, må du få utlevert ny kode.

Ditt kort vil være kategorisert ut i fra siste års bruk. Ønsker du endre fra «årskort» til «sesongkort» eller omvendt må du gi beskjed om dette så snart som mulig. Infobrev Revsjøbommen 2019

 Ta gjerne kontakt om du har spørsmål.

Leppeute1.jpg
Ingeborg Ørslien