Offentlig gjennomsyn, søknad om utvidelse av dyrkningsparsell

Gausdal Fjellstyre

Gausdal Fjellstyre

Fjellstyret har mottatt søknad om utvidelse av dyrkningsparsell, g/b/fnr 238/1/488 på Bødalskjølen i Gausdal statsallmenning. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn på fjellstyrekontoret. 

Ev. merknader til saken sendes Gausdal fjellstyre (gausdal@fjellstyrene.no), Vestringsvegen 4, 2651 Østre Gausdal innen 16. april 2019.

Gasta Design