Offentlig gjennomsyn, søknad om utbygging av seterhus

Gausdal Fjellstyre

Gausdal Fjellstyre

Fjellstyret har mottatt søknad om utbygging av seterhus på Mæhlumsetra i Gausdal statsallmenning. Saken legges ut til offentlig gjennomsyn på fjellstyrekontoret. 

Ev. merknader til saken sendes Gausdal fjellstyre (gausdal@fjellstyrene.no), Vestringsvegen 6, 2651 Østre Gausdal innen 23. mars 2018.

Gasta Design