Gausdal vestfjell i skuddet

Foto: Gausdal fjellstyre

Foto: Gausdal fjellstyre

Vi har nok en gang opplevd rekordstor interesse for elgjakt i Gausdal statsallmenning. Ved søknadsfristens utløp 2. mai er det registrert 241 søknader på Blæsterlia, 176 på Mossjøen og 22 på Valdrestjønnhøgda og 29 på Skjelbreia. Trekning utføres innen utgangen av mai. De heldige jegerne får tilbud om jakt pr. e-post, med svarfrist ca medio juni. Trekningslisten blir også offentligjort på www.fjellstyrene.no. Slik foregår trekningen.

Gasta Design