Jakt

Foto: Ola Idar Løkken

Foto: Ola Idar Løkken

Gausdal Vestfjell du vil alltid vende tilbake.

Som jeger i Gausdal Vestfjell vil du finne mye spennende natur med stor spennvidde. Innen allmenningen finnes de fleste av landets jaktbare småvilt, med hare og rype som de helt store. Men skogene er fulle av orre og storfugl.

For storviltjegeren har allmenningen en god bestand av elg. Hvert år felles det rundt 100 elg i allmenningen fordelt på 18 jaktfelt. Ved siden av dette har det de siste årene blitt registrert en økende bastand av hjort. Når det gjelder rådyr så varierer denne bestanden mye fra år til år.

100-SKUDDSORDNINGEN

I Gausdal kommune kan alle jaktlag kvalifisere seg for å være med på trekkingen av tre pengepremier. Kravet for å være med på dette opplegget er at alle jaktlagsmedlemmene på de enkelte jaktlag har skutt minst 100 skudd før jakta starter. Minimum 70 skudd på fast mål og 30 skudd på løpende. Tanken bak ordningen er at økt skytetrening bidrar til å begrense skadeskyting på jakt. Vi oppfordrer alle jaktlag til å bli med i konkurransen. Skytebevis finner ved å klikke på linken Skytebevis100skudd.pdf, samt på skytebanene i Gausdal.

Jaktfelt

CIMG5404-001.JPG

Tidligere Ormtjernkampen Nasjonalpark er delt på Storhaugen og Ormtjernet. I 1-2 perioder i jakta vil det bli avholdt opplæringsjakt i dette området. Kontakt fjellstyrekontoret for mere info. Gausdal fjellstyre disponerer 18 jaktfelt for jakt på elg. Feltene tildeles vanligvis som fireårskontrakter.

Fjellstyret kan være behjelpelig med overnatting mm. Ledige jaktfelt inngår i felles søknad til all elg- og hjortejakt på statsallmenning. Send søknad på Inatur. Velkommen på jakt hos oss!